„Dziecko jest budowniczym człowieka. Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko, którym kiedyś był.“

„Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju.“

„Zostawmy życie. Niech się w granicach dobra samo rozwija. My tylko obserwujmy jak rośnie. To jest cała nasza misja.“

„Dzieci pokazały nam, że wolność i dyscyplina są dwiema stronami tego samego medalu, dlatego że wolność prowadzi do dyscypliny.“

„Pierwszym krokiem realizowanym w wychowaniu powinno być stworzenie dziecku takiego otoczenia, które będzie osłaniało go przed niebezpiecznymi i trudnymi do przejścia przeszkodami ze świata dorosłych.“

Lokalizacja Przedszkola Montessori

ul. Szwedzka 68/1, 30-315 Kraków

ul. Rydlówka 32 (wejście od ul. Szafrana)
30-363 Kraków

Godziny otwarcia przedszkola

Przedszkole pracuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.30, z wyjątkiem dni świątecznych oraz wcześniej ustalonych z rodzicami wolnych dni od pracy.

Nieprzerwanie od 2004

Edukacją małych dzieci zajmujemy się od września 2004 r. Obecnie prowadzimy cztery grupy przedszkolne. Nasz program opiera się na filozofii i metodach pracy z dzieckiem stworzonych przez Marię Montessori.

Od początku swojej działalności współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori, a od 2010 r. z Polskim Instytutem Montessori, organizacjami krzewiącymi edukację nauczycieli Montessori oraz dbającymi o zachowanie wysokich standardów edukacji dzieci zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori.

Niepubliczne Przedszkole Montessori w Krakowie

Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju, zachowania radości naturalnie wpisanej w dzieciństwo, otwartości na świat, inne kultury i ludzi, dlatego naszym mottem jest „otwieramy dzieciom świat”. Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju osobowości dziecka idącego w parze z zachowaniem autonomii i szacunku dzieci wobec samego siebie, innych dzieci jak i w relacjach dorosły-dziecko.

0 Lokalizacje
0 Wykfalifikowanych pedagogów
0 Dzieci w 4ch grupach
0 Absolwentów od 2005

Grupy przedszkolne Montessori

Pszczółki

Szwedzka 68

Motylki

Szwedzka 68

Biedroneczki

Rydlówka 32

Mróweczki

Rydlówka 32

Zapisy do niepublicznego przedszkola Montessori

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, z zachowaniem kryterium wiekowego (w pierwszej kolejności dzieci, które ukończyły trzy lata).

Przedszkole Montessori Kraków – Aktualności

Teatr Groteska w drodze

Teatr Groteska w drodze

Luty w Przedszkolu Montessori upłynął bardzo „teatralnie”. Wykorzystaliśmy „okienko” w zamknięciu instytucji kultury i mieliśmy dwie wizyty teatrów. Najpierw gościliśmy...

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021

Nowy rok szkolny w Przedszkolu Montessori rozpoczął się spokojnie. Pomimo całej sytuacji związanej z pandemią naszym zadaniem było zapewnienie ochrony...

Partnerzy Przedszkola Montessori

JAKU

Edukacja przyrodnicza

Mali Twórcy

Pracownia ceramiczna

Szkoła Majsterkowania

Prace twórcze

Karimba

Psychoedukacja

Dzieciaki Krakowiaki

Edukacja lokalna

MOVA

Szkoła językowa dla dzieci i młodzieży

Spring Sport

Gimnastyka i basen

Duckie Duck

Twórcza edukacja, programowanie

Poznajemy Świat

Warsztaty podróżnicze

Witamy Państwa na stronie Przedszkola Montessori w Krakowie. Naczelna zasada odnosząca się do wieku przedszkolnego, a pielęgnowana w Przedszkolu Montessori to myśl „pomóż mi zrobić to samemu”. To nie program jest głównym wyznacznikiem rozwoju dziecka i „dopasowywania” dziecka na siłę do odgórnie ustalonych wzorców. To dziecko jest wyznacznikiem sposobu, w jaki się z nim pracuje, dopasowując tempo, poziom trudności, zakres materiału do jego etapu rozwojowego, potencjału i zainteresowań.

W naszym Przedszkolu Montessori niezwykle ważna jest współpraca i spójne działanie wszystkich dorosłych z otoczenia dziecka. Stąd do przedszkola nie przyjmowane jest dziecko, ale cała rodzina. Dlatego warto pamiętać, aby z wyprzedzeniem zainteresować się zapisem dziecka do przedszkola. Oferujemy Państwu w Krakowie dwie placówki, zlokalizowane na Podgórzu: jedna przy ul. Szwedzkiej 68, a druga na ul. Rydlówka 32.

Pedagogika Montessori mimo, że ma już ponad 100 lat jest niezwykle aktualna, jej idee znajdują potwierdzenie w najnowszych badaniach z zakresu psychologii, biologii i rozwoju małego dziecka. W odróżnieniu od edukacji konwencjonalnej bardzo duży nacisk kładziemy na wsparcie dziecka w jego budowaniu samego siebie. My dorośli wspieramy dziecko, ale go nie wyręczamy.

Dbamy, aby przygotowane w przedszkolu otoczenie spełniało wszelkie wymogi i standardy pedagogiki Montessori. Pedagog jest bacznym obserwatorem rozwoju dziecka, aby wiedzieć w którym momencie i jak wesprzeć go tam gdzie potrzebuje, a dać przestrzeń i wolność, gdzie dziecko rozwija się.