„Dziecko jest budowniczym człowieka. Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko, którym kiedyś był.“

„Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju.“

„Zostawmy życie. Niech się w granicach dobra samo rozwija. My tylko obserwujmy jak rośnie. To jest cała nasza misja.“

„Dzieci pokazały nam, że wolność i dyscyplina są dwiema stronami tego samego medalu, dlatego że wolność prowadzi do dyscypliny.“

„Pierwszym krokiem realizowanym w wychowaniu powinno być stworzenie dziecku takiego otoczenia, które będzie osłaniało go przed niebezpiecznymi i trudnymi do przejścia przeszkodami ze świata dorosłych.“

Lokalizacja

ul. Szwedzka 68/1, 30-315 Kraków

ul. Rydlówka 32 (wejście od ul. Szafrana)
30-363 Kraków

Godziny otwarcia

Przedszkole pracuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.30, z wyjątkiem dni świątecznych oraz wcześniej ustalonych z rodzicami wolnych dni od pracy.

Nieprzerwanie od 2004

Edukacją małych dzieci zajmujemy się od września 2004 r. Obecnie prowadzimy cztery grupy przedszkolne. Nasz program opiera się na filozofii i metodach pracy z dzieckiem stworzonych przez Marię Montessori.

Od początku swojej działalności współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori, a od 2010 r. z Polskim Instytutem Montessori, organizacjami krzewiącymi edukację nauczycieli Montessori oraz dbającymi o zachowanie wysokich standardów edukacji dzieci zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori.

Nasza misja

Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju, zachowania radości naturalnie wpisanej w dzieciństwo, otwartości na świat, inne kultury i ludzi, dlatego naszym mottem jest „otwieramy dzieciom świat”. Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju osobowości dziecka idącego w parze z zachowaniem autonomii i szacunku dzieci wobec samego siebie, innych dzieci jak i w relacjach dorosły-dziecko.

0 Lokalizacje
0 Wykfalifikowanych pedagogów
0 Dzieci w 4ch grupach
0 Absolwentów od 2005

Nasze grupy przedszkolne

Pszczółki

Szwedzka 68

Motylki

Szwedzka 68

Biedroneczki

Rydlówka 32

Mróweczki

Rydlówka 32

Zapisy do przedszkola

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, z zachowaniem kryterium wiekowego (w pierwszej kolejności dzieci, które ukończyły trzy lata).

Aktualności

Otwieramy filię przedszkola

Otwieramy filię przedszkola

Od kolejnego roku szkolnego (2018/2019), jedną z grup przenosimy w nową lokalizację. Matecznik na Szwedzkiej 68 zostaje, natomiast zyskujemy nowe miejsce. Filia powstanie przy ul. T. Szafrana, chociaż oficjalny adres brzmi ul. Rydlówka 32.

Partnerzy

JAKU

Edukacja przyrodnicza

Mali Twórcy

Pracownia ceramiczna

Szkoła Majsterkowania

Prace twórcze

Karimba

Psychoedukacja

Dzieciaki Krakowiaki

Edukacja lokalna

MOVA

Szkoła językowa dla dzieci i młodzieży

Spring Sport

Gimnastyka i basen

Duckie Duck

Twórcza edukacja, programowanie

Poznajemy Świat

Warsztaty podróżnicze

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!