„Dziecko jest budowniczym człowieka. Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko, którym kiedyś był.“

„Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju.“

„Zostawmy życie. Niech się w granicach dobra samo rozwija. My tylko obserwujmy jak rośnie. To jest cała nasza misja.“

„Dzieci pokazały nam, że wolność i dyscyplina są dwiema stronami tego samego medalu, dlatego że wolność prowadzi do dyscypliny.“

„Pierwszym krokiem realizowanym w wychowaniu powinno być stworzenie dziecku takiego otoczenia, które będzie osłaniało go przed niebezpiecznymi i trudnymi do przejścia przeszkodami ze świata dorosłych.“

 

Lokalizacja Przedszkola Montessori

ul. Szwedzka 68/1, 30-315 Kraków

ul. Rydlówka 32 (wejście od ul. Szafrana)
30-363 Kraków

Godziny otwarcia przedszkola

Przedszkole pracuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.30, z wyjątkiem dni świątecznych oraz wcześniej ustalonych z rodzicami wolnych dni od pracy.

Nieprzerwanie od 2004

Edukacją małych dzieci zajmujemy się od września 2004 r. Obecnie prowadzimy cztery grupy przedszkolne. Nasz program opiera się na filozofii i metodach pracy z dzieckiem stworzonych przez Marię Montessori.

Od początku swojej działalności współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori, a od 2010 r. z Polskim Instytutem Montessori, organizacjami krzewiącymi edukację nauczycieli Montessori oraz dbającymi o zachowanie wysokich standardów edukacji dzieci zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori.

Niepubliczne Przedszkole Montessori Misja

Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju, zachowania radości naturalnie wpisanej w dzieciństwo, otwartości na świat, inne kultury i ludzi, dlatego naszym mottem jest „otwieramy dzieciom świat”. Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju osobowości dziecka idącego w parze z zachowaniem autonomii i szacunku dzieci wobec samego siebie, innych dzieci jak i w relacjach dorosły-dziecko.

0 Lokalizacje
0 Wykfalifikowanych pedagogów
0 Dzieci w 4ch grupach
0 Absolwentów od 2005

Grupy przedszkolne Montessori

Pszczółki

Szwedzka 68

Motylki

Szwedzka 68

Biedroneczki

Rydlówka 32

Mróweczki

Rydlówka 32

Zapisy do niepublicznego przedszkola Montessori

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, z zachowaniem kryterium wiekowego (w pierwszej kolejności dzieci, które ukończyły trzy lata).

Przedszkole Montessori Kraków – Aktualności

Partnerzy Przedszkola Montessori

JAKU

Edukacja przyrodnicza

Mali Twórcy

Pracownia ceramiczna

Szkoła Majsterkowania

Prace twórcze

Karimba

Psychoedukacja

Dzieciaki Krakowiaki

Edukacja lokalna

MOVA

Szkoła językowa dla dzieci i młodzieży

Spring Sport

Gimnastyka i basen

Duckie Duck

Twórcza edukacja, programowanie

Poznajemy Świat

Warsztaty podróżnicze

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!