Kontakt

Home / Kontakt

Napisz do nas

Kontakt

Siedziba główna:
ul. Szwedzka 68/1,
30-315 Kraków
Tel.: 12 266 20 53
Wirtualny spacer

Filia:
ul. Rydlówka 32,
30-363 Kraków
Tel.: 510 182 039
Wirtualny spacer

Sekretariat:
[email protected]
Tel.: 504 083 588

Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Montessori z siedzibą w Krakowie, ul. Szwedzka 68, wpisane do Rejestru Placówek Niepublicznych Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 43203-15 w dniu 31 sierpnia 2005 r. Osobą do kontaktu jest Pani Marta Derkowska, Tel. 504083588, e-mail: [email protected].
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu podpisania Umowy świadczenia usług w Przedszkolu Montessori. W przypadku nie dojścia do skutku Umowy, lub nie podjęcia kontaktu, czy nie przystąpienia do procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka zostaną usunięte niezwłocznie.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do podjęcia działań mających na celu udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie, w innym przypadku brak danych uniemożliwia rozpoczęcie tych działań przez Administratora.

Oddział Szwedzka 68

ul. Szwedzka 68/1
30-315 Kraków

Oddział Rydlówka 32

ul. Rydlówka 32 (wejście od ul. Szafrana)
30-363 Kraków